Witamy na stronie Projektu DigiAdults

„Cyfrowe włączenie dorosłych – uczmy się na przykładach dobrych praktyk”

Jest to projekt partnerski realizowany w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych

– Spotkanie projektowe Kraków