Kategorie
Spotkania

I Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Polsce, 17-18 październik 2019 r.

Spotkanie odbyło się w Krakowie.

Organizatorem i gospodarzem spotkania był partner polski:  Fundacja Edukacja i Media 

Celem spotkania było, po pierwsze, przedstawienie się przez każdą instytucję (prezentacje), przedyskutowanie pomysłów i wizji związanych z realizacją projektu oraz dopracowanie planu działań. Przedyskutowano również kwestie działań informacyjno-promocyjnych oraz upowszechniania rezultatów.

Uczestnicy I Międzynarodowego Spotkania w Krakowie

Podczas spotkania przewidziano działania promujące Polskę, m.in. prezentację na temat naszego kraju, na temat polskiej kuchni (w tym wydruki zawierające nazwy potraw w języku polskim i ich odpowiedniki w języku angielskim) oraz krótką lekcję języka polskiego (Polish lesson – basic words in 5 minutes).  Przewidziano również działania o charakterze kulturowym, aby wzbogacić wiedzę uczestników na temat miasta jakie odwiedzają – w tym celu zorganizowano zwiedzanie Krakowa z profesjonalnym przewodnikiem.

Program spotkania w Polsce