Kategorie
Spotkania

II Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Czechach, Praga, 5-6 Marzec 2020 r.

Drugie spotkanie partnerów projektu DigiAdults Erasmus + odbyło się w Pradze, w marcu 2020 r. Na przebieg spotkania wpłynęła nieobecność hiszpańskich kolegów, którzy nie wzięli udziału z powodu obaw związanych z rozpoczynającą się epidemią COVID-19. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polski, Czech, Austrii i Łotwy.

Spotkanie odbyło się w siedzibie kliniki DiaVize, która jest długoterminowym partnerem organizacji goszczącej Právě teď! o.p.s.

Uczestnicy II Międzynarodowego Spotkania w Pradze

Dzień 1 –  Czwartek, 5 marca  2020

Spotkanie rozpoczęło się od powitalnego wystąpienia organizacji goszczącej Právě teď! o.p.s. ioraz koordynatora projektu z  Fundacji Edukacja i Media. Następnie każdy partner krótko przedstawił swoje działania, które przeprowadził w projekcie w okresie od ostatniego spotkania w Krakowie (PL), w tym także przedstawił podjęte przez jego organizację działania upowszechniające.

Kierownik projektu, Pani Grażyna Król z Fundacji Edukacja i Media, zaprezentowała uczestnikom stronę internetową projektu, a następnie wszyscy uczestnicy rozmawiali o tym, jak dalej rozwijać tę stronę i jak ją wykorzystać do upowszechniania rezultatów.

Po przerwie obiadowej spotkanie kontynuowano prezentacją wszystkich partnerów na temat przykładów dobrych praktyk. Każda organizacja szczegółowo przedstawiła co najmniej jedno działanie, które przeprowadziła i które jest związane z tematem projektu DigiAdults. Partnerzy M&M Profuture Training z Hiszpanii również przedstawili swoje wyniki za pośrednictwem wideokonferencji.

Po krótkiej przerwie uczestnicy udali się na popołudniowo-wieczorny spacer po Pradze, gdzie poznali najważniejsze zabytki miasta. Spacer został zakończony kolacją w przyjemnej wegetariańskiej restauracji. „Těžká hlava” na praskim Starym Mieście.

Dzień 2 –  Piątek, 6 marca  2020

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od informacji zwrotnych i podsumowania tematów z poprzedniego dnia. Następnie odbyła się prezentacja austriackiego partnera VAEV na temat  planu opracowania  w ramach projektu e-booka „Cyfrowa integracja dorosłych – zbiór dobrych praktyk” z wytycznymi dla nauczycieli i edukatorów osób dorosłych. Temat ten został następnie przedyskutowany przez wszystkich uczestniczących w spotkaniu partnerów.

Po przerwie omówiono tematy związane z raportowaniem, w tym zwłaszcza kwestię raportu okresowego oraz harmonogram zadań, które należy wykonać przed następnym spotkaniem projektowym (podsumowanie i terminy). To zakończyło poranny blok, a następnie uczestnicy wzięli udział w wspólnym obiedzie.

Po obiedzie wszystkie ważne informacje, decyzje i terminy zostały ponownie powtórzone. Uczestnicy potwierdzili zgodnie datę przyszłego trzeciego spotkania w ramach projektu – lipiec 2020 r., Ryga, Łotwa, którego gospodarzem będzie  łotewski partner Biedrība „KāpNes”. Wstępnie zaplanowano także, że datę dla wideokonferencji Zoom uzgodni się w maju 2020 r. poprzez głosowanie na platformie Doodle.

Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali certyfikaty, a spotkanie zostało zakończone zgodnie z planem.

Program Spotkania w Pradze