Online Resource Center

E-broszura „Cyfrowe włączenie dorosłych – zbiór dobrych praktyk”

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK z krajów partnerskich – dostępne w języku polskim

Polska

Austria

Czech Republic

Latvia

Spain

——————————————————————————–

Ulotki dostępne w 6 wersjach językowych: