Online Resource Center

E-broszura „Cyfrowe włączenie dorosłych – zbiór dobrych praktyk”

Przykłady Dobrych Praktyk z krajów partnerskich

Polska

Austria

Czech Republic

Latvia

Spain