Kategorie
Spotkania

Wideokonferencja – ZOOM meeting, 05 marca 2021

Meeting ID: 860 4782 5339

Time: 10 AM (CET)

Present :           Poland, Czech Republic, Latvia, Austria, Spain

Grażyna Król, Hana Čepová, Anete Ziepniece, Magdalena Miladinovic, Monica Moreno

Plan wideokonferencji

1Welcome. Start of the meeting.
2Brief information from each partner country about COVID-19 situation and about chances of vaccination of project participants including following issues: (- chances for organizing remaining TPMs in the year 2021; – how you see your participation in TPMs (in person), would you consider traveling?)  
3Extension of the project implementation period
4Identification of tasks not yet implemented in the project – what is the situation as for: A4 – Local training for adults in each country – i.e.: organizing at least two educational events (workshops, course, seminar) for adult learners with the result of growing their digital skills (brief info from all partners).
5E-brochure „Digital inclusion of adults – collection of good practices”
6The matter of translating the brochure – discussion
7Project dissemination  
8Online Resource Center
9Financial issues
10Questions and requests
Kategorie
Spotkania

Wideokonferencja – ZOOM meeting, 04 grudnia 2020

Meeting ID: 843 3970 9016

Time: 10 AM

Present :           Poland, Czech Republic, Latvia, Austria, Spain

Participants:Grażyna Król, Hana Čepová, Anete Ziepniece, Iveta Ziepniece, Magdalena Miladinovic, Monica Moreno
 • Meeting Notes – ZOOM 04-12-2020
 • Kategorie
  Spotkania

  Wideokonferencja – ZOOM meeting, 30 czerwca 2020

  Meeting ID: 848 2087 7850

  Time: 10 AM

  Present :           Poland, Czech Republic, Latvia, Austria, Spain

  Participants:Grażyna Król, Hana Čepová, Anete Ziepniece, Magdalena Miladinovic, Monica Moreno

  Videoconference schedule

  1Welcome. Start of the meeting.
  2Brief summary about the implementation of the project in each partner country during COVID-19 pandemia time (how we try to adjust the implementation of our local activities and overcome obstacles)  
  3Announcements, tips and remarks from NA that can be helpful
  4Reminder: comments of experts who assessed DigiAdults project application
  5Reminder: GHANT_Plan
  6A4 – Local training for adults in each country – i.e.: organizing at least two educational events (workshops, course, seminar) for adult learners with the result of growing their digital skills. (summary)
  7Summary of Exchange of good practice data collection (each partner shared good practices example in relation to digital inclusion in adult education context).  
  83rd project meeting (planned for July 2020), Riga, Latvia – this TPM will be postponed
  9Reporting . The issue of interim report. Tasks and deadlines.
  10Setting the date of the next videoconference.
  11Questions, remarks, suggestions..

  After welcoming and presenting (sharing) of the meeting agenda, participants started with brief summary about implementation of the project in each partner country during COVID-19 pandemic time (including the issue how we try to adjust the implementation of our local activities and overcome obstacles). Generally speaking, all partners are moving towards supporting adult education courses with online tools and methods. Some made some attempts using video conferencing as a tool.

  Then, Polish coordinator presented some announcements, tips and remarks from National Agency which may be helpful for project implementation and reporting.
  Afterwards, the attention of the participants was directed to two points from Ghant_Plan:

  • A4 – Local training for adults in each country – i.e.: organizing at least two educational events (workshops, course, seminar) for adult learners with the result of growing their digital skills.
  • A5 – Exchange of good practice data collection (each partner shared good practices example in relation to digital inclusion in adult education context).

  Regarding point A5 – three partners (PL, CZ, LV) implemented so far one educational event (workshops, course, seminar) for adult learners, two partners (ES, AT) had to postpone a little bit this local event due to pandemic time, however it will be implemented as soon as it is formally possible.

  As regards point „A6 – Exchange of good practice”, so far, each partner shared at least one good practices example in relation to digital inclusion in adult education context:

  Nextly, partners agreed that 3rd project meeting (planned for July 2020), Riga, Latvia – will be postponed due to Covid-19 pandemia. As regards TPM in Barcelona (planned for November 2020) the decision will be taken later depending on the epidemic situation.

  Finally, the partners discussed the issue of Interim Report.

  Kategorie
  Spotkania

  II Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Czechach, Praga, 5-6 Marzec 2020 r.

  Drugie spotkanie partnerów projektu DigiAdults Erasmus + odbyło się w Pradze, w marcu 2020 r. Na przebieg spotkania wpłynęła nieobecność hiszpańskich kolegów, którzy nie wzięli udziału z powodu obaw związanych z rozpoczynającą się epidemią COVID-19. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polski, Czech, Austrii i Łotwy.

  Spotkanie odbyło się w siedzibie kliniki DiaVize, która jest długoterminowym partnerem organizacji goszczącej Právě teď! o.p.s.

  Uczestnicy II Międzynarodowego Spotkania w Pradze

  Dzień 1 –  Czwartek, 5 marca  2020

  Spotkanie rozpoczęło się od powitalnego wystąpienia organizacji goszczącej Právě teď! o.p.s. ioraz koordynatora projektu z  Fundacji Edukacja i Media. Następnie każdy partner krótko przedstawił swoje działania, które przeprowadził w projekcie w okresie od ostatniego spotkania w Krakowie (PL), w tym także przedstawił podjęte przez jego organizację działania upowszechniające.

  Kierownik projektu, Pani Grażyna Król z Fundacji Edukacja i Media, zaprezentowała uczestnikom stronę internetową projektu, a następnie wszyscy uczestnicy rozmawiali o tym, jak dalej rozwijać tę stronę i jak ją wykorzystać do upowszechniania rezultatów.

  Po przerwie obiadowej spotkanie kontynuowano prezentacją wszystkich partnerów na temat przykładów dobrych praktyk. Każda organizacja szczegółowo przedstawiła co najmniej jedno działanie, które przeprowadziła i które jest związane z tematem projektu DigiAdults. Partnerzy M&M Profuture Training z Hiszpanii również przedstawili swoje wyniki za pośrednictwem wideokonferencji.

  Po krótkiej przerwie uczestnicy udali się na popołudniowo-wieczorny spacer po Pradze, gdzie poznali najważniejsze zabytki miasta. Spacer został zakończony kolacją w przyjemnej wegetariańskiej restauracji. „Těžká hlava” na praskim Starym Mieście.

  Dzień 2 –  Piątek, 6 marca  2020

  Drugi dzień spotkania rozpoczął się od informacji zwrotnych i podsumowania tematów z poprzedniego dnia. Następnie odbyła się prezentacja austriackiego partnera VAEV na temat  planu opracowania  w ramach projektu e-booka „Cyfrowa integracja dorosłych – zbiór dobrych praktyk” z wytycznymi dla nauczycieli i edukatorów osób dorosłych. Temat ten został następnie przedyskutowany przez wszystkich uczestniczących w spotkaniu partnerów.

  Po przerwie omówiono tematy związane z raportowaniem, w tym zwłaszcza kwestię raportu okresowego oraz harmonogram zadań, które należy wykonać przed następnym spotkaniem projektowym (podsumowanie i terminy). To zakończyło poranny blok, a następnie uczestnicy wzięli udział w wspólnym obiedzie.

  Po obiedzie wszystkie ważne informacje, decyzje i terminy zostały ponownie powtórzone. Uczestnicy potwierdzili zgodnie datę przyszłego trzeciego spotkania w ramach projektu – lipiec 2020 r., Ryga, Łotwa, którego gospodarzem będzie  łotewski partner Biedrība „KāpNes”. Wstępnie zaplanowano także, że datę dla wideokonferencji Zoom uzgodni się w maju 2020 r. poprzez głosowanie na platformie Doodle.

  Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali certyfikaty, a spotkanie zostało zakończone zgodnie z planem.

  Program Spotkania w Pradze

  Kategorie
  Spotkania

  I Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Polsce, 17-18 październik 2019 r.

  Spotkanie odbyło się w Krakowie.

  Organizatorem i gospodarzem spotkania był partner polski:  Fundacja Edukacja i Media 

  Celem spotkania było, po pierwsze, przedstawienie się przez każdą instytucję (prezentacje), przedyskutowanie pomysłów i wizji związanych z realizacją projektu oraz dopracowanie planu działań. Przedyskutowano również kwestie działań informacyjno-promocyjnych oraz upowszechniania rezultatów.

  Uczestnicy I Międzynarodowego Spotkania w Krakowie

  Podczas spotkania przewidziano działania promujące Polskę, m.in. prezentację na temat naszego kraju, na temat polskiej kuchni (w tym wydruki zawierające nazwy potraw w języku polskim i ich odpowiedniki w języku angielskim) oraz krótką lekcję języka polskiego (Polish lesson – basic words in 5 minutes).  Przewidziano również działania o charakterze kulturowym, aby wzbogacić wiedzę uczestników na temat miasta jakie odwiedzają – w tym celu zorganizowano zwiedzanie Krakowa z profesjonalnym przewodnikiem.

  Program spotkania w Polsce